Military & Senior Day Pass Prices

Alta Ski Area

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
80yr+/ FREE

Beaver Mountain

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
70yr+/ $38

Brighton

Military Day Ticket
$54
Senior Day Ticket
65+/ $54

Brian Head

Military Day Ticket
10% off Full Adult
Senior Day Ticket
65yr+/ $43

Cherry Peak

Military Day Ticket
$29
Senior Day Ticket
65yr+/ $29

Deer Valley

Military Day Ticket
$85
Senior Day Ticket
65yr+/ $89

Eagle Point

Military Day Ticket
15% Off
Senior Day Ticket
$30-$45
price varies Friday-Monday

Nordic Valley

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
N/A

Powder Mountain

Military Day Ticket
$52
Senior Day Ticket
62-74yr/ $60
75+/ FREE

Park City

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
65-74yr/ $92 (window)

Snowbasin

Military Day Ticket
TBD
Senior Day Ticket
65-74yr / $79
75+/ $35

Snowbird

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
$98

Solitude

Military Day Ticket
$54
Senior Day Ticket
65yr+/ $58

Sundance

Military Day Ticket
$45
Senior Day Ticket
65yr+/ $30
Free

Ski Utah
Magazine