Military & Senior Day Pass Prices

Alta Ski Area

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
80+ FREE

Beaver Mountain

Military Day Ticket
$40
Senior Day Ticket
70yr+/ $40

Brighton

Military Day Ticket
$60
Senior Day Ticket
65+/ $65

Brian Head

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
65yr+/ $30

Deer Valley

Military Day Ticket
$96
Senior Day Ticket
65yr+/ $133

Eagle Point

Military Day Ticket
15% Off
Senior Day Ticket
$35-$50
price varies Friday-Monday

Nordic Valley

Military Day Ticket
$25-$40 
Senior Day Ticket
$25-$35

Powder Mountain

Military Day Ticket
35% OFF
Senior Day Ticket
62-74yr/ $66
75+/ FREE

Park City

Military Day Ticket
$98

Senior Day Ticket
65+/ $117 (window) price varies by season

Snowbasin

Military Day Ticket
N/A
Senior Day Ticket
65-74yr / $89
75+/ $45

Snowbird

Military Day Ticket
N/A

Senior Day Ticket
65+ $105 - $115

70+/ $63

Solitude

Military Day Ticket
$65 / Peak $75
Senior Day Ticket
65yr+ $69 / Peak $79

Sundance

Military Day Ticket
$60
Senior Day Ticket
65yr+/ $30
Free

Ski Utah
Magazine